Życzenia Wielkanocne

Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

obfitości na świątecznym stole,

smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

Wizyta studyjna w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości

W dniach 25 – 27 marca kadra Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy z terenu LGD odbyła się wizyta studyjna u partnerów projektu Kreator Przedsiębiorczości. Celem wyjazdu było zapoznanie się z przykładowymi działalnościami na terenie województwa wielkopolskiego oraz wymiana doświadczeń partnerów projektu w zakresach rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

wielkopolska                              wielkopolska1

Informacja o wynikach wyboru projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje że członkowie Rady Programowej dokonali wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2018/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny w ramach naboru 1/2019/G.

 

Rejestr interesów

Protokół posiedzenia

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 2019/1/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem na Piaskowcu” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19. ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie w ramach operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność: w ramach Przedsięwzięcia: 1.1.7. ” Aplikacja promująca zsoby LGD”, która została wybrana przez Radę uchwałą nr 34/2019 z dnia 15.03.2019 r.

ogłoszenie

załączniki do ogłoszenia:

1. formularz-zgłoszenia-zamiaru-realizacji-operacji-odpowiadającej-zakresowi-operacji-własnej-LGD

2. KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI2

3. Procedura-operacje-własne

4. WERYFIKACJA-ZGODNOŚCI-WYKONAWCY-Z-WARUNKAMI-PRZYZNANIA-POMOCY-OKREŚLONYMI-W-PROGRAMIE-ROZWOJU-OBSZARÓW-WIEJSKICH

5. oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa__1_-1

6.zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

 

Kryteria wyboru do konsultacji

 

W związku z planowanymi naborami na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej

zamieszczamy do konsultacji lokalne kryteria wyboru operacji wraz z formularzami uwag.

Uwagi prosimy przesyłać na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl do dnia 1 kwietnia 2019 roku do godziny 12.00.

 

Kryteria wyboru podejmowanie

Formularz zgłaszania uwag – podejmowanie

 

Kryteria wyboru rozwój działalności

Formularz zgłaszania uwag – rozwój

 

Informacja o certyfikatach

Informujemy, że certyfikaty ze szkolenia ABC Przedsiębiorczości można odebrać w Biurze LGD „Razem na Piaskowcu” w Szydłowcu, przy ul. Kolejowej 36b.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2019/G

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje że członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2019/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny w ramach naboru 1/2019/G

 

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków

Lista operacji ocenionych w ramach naboru

Lista wniosków spełniających warunki wsparcia

Protokół

Rejestr interesów

Aktualne wzory wniosków

W związku z dużym zainteresowanie planowanymi naborami na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej zamieszczamy aktualne wzory wniosków.

 

Podejmowanie działalności:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan – tabele finansowe 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Info. pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (2)

 

Rozwój działalności gospodarczej:

PROW 2014-2020 – 19.2 – Tabele finansowe 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Biznesplan 3z (od 16.10.2017). (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Biznesplan 3z (od 16.10.2017).

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z (od 01.12.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Wniosek o zaliczkę

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Wzór gwarancji zaliczkowej

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

„ABC przedsiębiorczości na wsi IV”.

W miesiącu lutym w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” odbyły się 2 szkolenia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „ABC przedsiębiorczości na wsi IV”.

Celem tego projektu było nie tylko zwiększenie zainteresowania przedsiębiorczością, ale także wzrost poziomu wiedzy i zwiększenie umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi i miast do 20 000 mieszkańców w wieku 16+ z terenu ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin. Gminy te położone są na styku województw mazowieckiego i świętokrzyskiego: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.

Podobnie jak w poprzednich edycjach tego projektu trenerzy przeprowadzili 2 czterodniowe, łącznie szesnastogodzinne szkolenia oraz po 2 godziny konsultacji na temat przygotowania biznesplanu własnej działalności gospodarczej. Około 40 osób poznało od strony praktycznej jak założyć i prowadzić firmę. Prowadzili rozmowy dotyczące wizji i celów ich przyszłych firm, dokonywali analizy rynku i konkurencji. Poznali także koszty niezbędne do rozpoczęcia działalności, oraz co to jest rachunek zysków i strat. Oprócz tego osoby uczestniczące w „ABC przedsiębiorczości na wsi IV” zdobyli wiedzę związaną z wyborem formy opodatkowania i sposobu rejestracji działalności gospodarczej.  Dowiedzieli się także o dostępnych obecnie możliwościach dofinansowania dla osób rozpoczynających lub planujących rozwinąć działalność na naszym terenie (m.in. FWW, PUP, Akademia Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia, np. LGD). Na koniec przybliżone zostały zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w prowadzeniu, rozwoju nawet jednoosobowych firm.

Uzyskane wiadomości uczestnicy szkolenia pragną wykorzystać przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej przy najbliższym, prawdopodobnie kwietniowym naborze wniosków w LGD „Razem na Piaskowcu”.

Szkolenia „ABC przedsiębiorczości na wsi IV” przeprowadzili trenerzy edukacji finansowej: Gabriela i Krzysztof Król, którzy współpracują z Fundacją Wspomagania Wsi już od wielu lat, i tam też pozyskują środki na realizację projektów z zakresu przedsiębiorczości.

Trenerzy serdecznie dziękują Dyrekcji i pracownikom Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu oraz za przeprowadzenie rekrutacji i udostępnienie sali wykładowej. Serdecznie dziękują także uczestnikom za aktywność podczas zajęć.

 

IMG_6893 IMG_6894 IMG_6897 IMG_6898 IMG_6914 IMG_6915 IMG_6916 IMG_6917 IMG_2207 IMG_2208 IMG_2209 IMG_2210 IMG_2212

Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 12 lutego w biurze LGD „Razem na Piaskowcu” odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Prezes Jan Gula przywitał Członków i przedstawił porządek posiedzenia. Na Zebraniu podjęto uchwały o rezygnacji członka Rady Programowej oraz o przyjęciu nowego członka Rady. Dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz życzymy owocnej pracy nowemu członkowi.