Umowy na małą infrastrukturę podpisane!

W dniu 14 czerwca 2018 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu odbyło się w uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami na Przedsięwzięcie 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

W ramach projektu zostało przyznanych 9 refundacji na łączną kwotę 218 730, 00 zł.

 

Po podpisaniu umów odbyło się w szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.  Spotkanie prowadziła Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w prawidłowym zrealizowaniu projektów grantowych.

 

IMG_2114 IMG_2115 IMG_2116 IMG_2119 IMG_2120 IMG_2122 IMG_2124 IMG_2128

IMG_2131

Sukces w finale konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionu!

W dniu 10.06.2018 roku odbył się finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionu w Parku Miejskim w Kielcach. Wzięli w nim udział z sukcesami nasi lokalni miłośnicy kuchni tradycyjnej, którym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” pomaga w uzyskaniu wpisu na listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Gospodarstwo Pasieczne Mirsa pana Sławomira Surdego zdobyło pierwszą nagrodę za Miód Wielokwiatowy z Mirca, Osińskie Stowarzyszenie ” Kuźnia Arcydzieł” –  wyróżnienie. Przysmaków z Osin można było popróbować na stoisku LGD „Razem na Piaskowcu”.

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

35053857_1936777703052528_7646292988162736128_n 35146400_1936777713052527_4838846361971458048_n35062888_1936777733052525_442318113216659456_n 35159228_1936777569719208_897254548291190784_n 35114735_1936777626385869_2267442441059565568_n 35128948_1936777643052534_6970208467973832704_n35142551_1936777603052538_3182577114297663488_n35077656_1936777616385870_8903820560157376512_n 35134095_1936777689719196_6363523459577806848_n

Kolejna umowa podpisana

W dniu 11 czerwca 2018 r. pani Wiceprezes Agnieszka Idzik Napiórkowska i pani Renata Kępa Skarbnik Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach – podpisały umowę o przyznanie pomocy do realizacji operacji „Rozwój małej infrastruktury na obszarze LGD Razem na Piaskowcu” w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.
W związku z tym w dniu 14 czerwca 2018 r. godz. 9.00 podpisane zostaną umowy z grantobiorcami na realizację złożonych projektów grantowych.

Scena widowiskowa w Mirowie już jest!

W dniu 3 czerwca Pani Wiceprezes Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu Agnieszka Idzik Napiórkowska uczestniczyła w uroczystym przecięciu wstęgi po zakończonej operacji – Budowa sceny widowiskowej w Mirowie Starym,  realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.

Dziękujemy za miłe przyjęcie.

1 2

Szkolenie dla grantobiorców

W dniu 29 maja 2018 r w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu odbyło się w szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowy w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Spotkanie prowadziła Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska.

IMG_2077 IMG_2079 IMG_2082 IMG_2083 IMG_2106 IMG_2108

 

Podpisanie umów z grantobiorcami

W dniu 29 maja 2018 r w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu odbyło się w uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami na Przedsięwzięcie 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

W ramach projektu zostało przyznanych 9 refundacji na łączną kwotę 218 616, 00 zł.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w prawidłowym zrealizowaniu projektów grantowych.

IMG_2085 IMG_2089 IMG_2091 IMG_2094 IMG_2097 IMG_2100 IMG_2103

 

Kolejne umowy podpisane

W dniu 23 maja 2018 r. pani Wiceprezes Agnieszka Idzik Napiórkowska i pani Renata Kępa Skarbnik Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach – podpisały umowę o przyznanie pomocy do realizacji operacji „Wydawnictwa promujące obszar Lokalnej Strategii i Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu” w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa.  W związku z tym w dniu 29 maja 2018 r. godz. 11.00 podpisane zostaną umowy z grantobiorcami na realizację złożonych projektów grantowych.

Kolejne projekty grantowe w realizacji

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uczestniczyło w realizacji projektu „Staropolskie i współczesne wiejskie umiejętności” w Ruszkowicach gmina Borkowice  realizowane w ramach projektu grantowego 1.2.1 „Integracja, aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizacje szkoleń, warsztatów i imprez”. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

IMG_2072 IMG_2071 IMG_2065 IMG_2066 IMG_2067

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko pracy, w Biurze LGD „Razem na Piaskowcu” na stanowisku Specjalista ds. funduszy zewnętrznych, została zatrudniona Pani Elżbieta Farbiś.