Informacja

Informujemy o opracowaniu przez ARiMR poprawionych – bardziej funkcjonalnych – elektronicznych wersji formularzy wniosków. W związku z uwagami dotyczącymi technicznych aspektów uzupełninia elektronicznych wersji wniosków, zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Jednocześnie informujemy, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych.

Poprawione formularze dostępne są na stronie internetowej  ARiMR: www.arimr.gov.pl.

Informacja dot. konkursu pn Proekologia – zadbaj o zdrowie i naszą planetę

W związku z ogłoszonym konkursem plastycznym pn. „Proekologia – zadbaj o zdrowie i naszą planetę” Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu poniżej podaje wzór zgody dla uczestników konkursu, która dołączamy do prac wraz z opisem ( imię i nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela/opiekuna/rodzica).

ZGODA rodzica dot. konkursu proekologia

Podpisanie kolejnych umów z grantobiorcami już za nami

W dniu 06 listopada 2017 r w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu Członkowie Zarządu z Prezesem Panem Janem Gulą uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umów z grantobiorcami na Przedsięwzięcie 1.2.3 „ Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje realizowanego w ramach PROW 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą zespoły foklorystyczne, KGW, twórcy i kapele ludowe  poprzez środki na zakup instrumentów, strojów itp.

W ramach projektu zostało przyznanych 16 refundacji po 12500 zł co łącznie daje 200 000 zł.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w prawidłowym zrealizowaniu operacji

IMG_1561 IMG_1562 IMG_1564 IMG_1570 IMG_1571 IMG_1576 IMG_1581 IMG_1582 IMG_1584 IMG_1586 IMG_1577 IMG_1590 IMG_1592 IMG_1596 IMG_1600 IMG_1603

Informacja o zakończonym naborze nr 4/2017 / G

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu informuje o zakończonym naborze nr 4/2017/G na przedsięwzięcie 1.1.2 „Budowa rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD” w którym wpłynęło 9 wniosków. Trwa weryfikacja projektów.

Informacja o zakończonym naborze nr 3/2017/G

Szanowni Państwo w związku z zakończonym naborem 3/2017/G na Przedsięwzięcie 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa informujemy że wpłynęło 9 wniosków. Trwa weryfikacja złożonych projektów. Będziemy na bieżąco informować o postępach.

Informacja

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2017 r o godz. 15.00 upływa termin składania wniosków w ramach naboru 4/2017/G.

Informacja

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2017 r o godz. 15.00 upływa termin składania wniosków w ramach naboru 3/2017/G.