Projekt zmian w LSR

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:

  1. W tabeli 26, Ewaluacja str. 68 kolumna źródła danych i metody ich zbierania wykreślić zapis “opinie beneficjentów, rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, opinie dyrektora i członków Stowarzyszenia”
  2. W tabeli 26, Ewaluacja str. 68 kolumna czas pomiaru i okres dokonywania pomiaru wykreslić zapis “ ocena dwuletnia, dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego, z wyłączeniem roku 2023 gdy wykonywana na dzień 30 czerwca”
  3. W tabeli 26, Ewaluacja str. 68 kolumna czas pomiaru i okres dokonywania pomiaru, dodać zapis: “Ewaluacja Mid-term, wykonana zostanie w 2019r..”
  4. W załaczniku nr 5 Plan komunikacji str. 75-76 w kolumnie środki przekazu wykreslic zapis “ spotkanie podczas Sesji rady w każdej gminie” w klomumnie zakłądane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań wykreślic zapis Przeprowadzenie spotkania podczas sesji w każdej gminie należacej do LGD przyznajmniej 1 raz w roku.
  5. W załaczniku nr 5 Plan komunikacji str. 75-77 w kolumnie srodki przekazu dopisać ankiety umieszczone na stronie interenetowej.
  6. W załączniku nr 5 Plan Komunikacji w kolumnie środki przekazu wykreślić ankiety on line.

Projekt zmian w lsr

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu informuje, że w bieżącym roku planuje realizować projekt własny dotyczący wpisania na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i ich promocję, w związku, z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu 20 marca 2018 r o godz. 12.00  w Biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu ul. Kolejowa 36 B 26-500 Szydłowiec lokalnych producentów z obszaru LSR.

W razie pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Idzik Napiórkowska 502866700, Dorota Sykulska 502866707

 

e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl

www.razemnapiaskowcu.pl

 

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu

W dniu 11 marca 2018 r Prezes Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu Jan Gula uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu, gdzie przedstawił informacje o działalności stowarzyszenia i dofinansowaniach. Dziękujemy za zaproszenie.

28832846_1621321974655568_1435729431_n 28907312_1621321351322297_1490199666_n 29019494_1621321881322244_1889604842_n

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu

W dniu 6 marca 2018 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na czele z panią Dyrektor Agnieszką Idzik Napiórkowską i pracownicami Dorotą Sykulską i Moniką Szcześniak uczestniczyły w Szydłowieckim Centrum Kultury w Szydłowcu na spotkaniu informacyjnym na temat funduszy europejskich zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miejską. Pani Dyrektor przedstawiła informację na temat głównych założeń LSR, dofinansowań oraz planowanych naborach. Dziękujemy za zaproszenie.

IMG_20180306_121520IMG_20180306_121629 (1)IMG_20180306_121634

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2018/G

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje że członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2018/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny w ramach naboru 1/2018/G

protokół z Rady Programowej z dnia 26.02.2018 r

lista wniosków spęłniających warunki wsparcia

lista operacji ocenionych w rmamch naboru 12018G

lista członków Rady bioracych udział w ocenie wniosków w ramach naboru 12018G

rejestr interesów

 

Zmiana rozporządzenia dot. trybu konkurencyjnego

W dniu 21 lutego 2018 r. utraciło moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106).

Zastąpione zostało Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396).

Regulacje wprowadzone nowym rozporządzeniem stosuje się do wszystkich postępowań w sprawie wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym wszczętych 21 lutego 2018 r. i po tym dniu, jak również do postępowań, w przypadku których upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło przed dniem 21 lutego br. i w wyniku których przed tym dniem nie została zawarta umowa z wybranym wykonawcą (w tym przypadku nie stosuje się jedynie przepisów § 5). Oznacza to, że przepisy nowego rozporządzenia stosuje się także do aktualnie prowadzonych postępowań.

Link do rozporządzenia znajduje się poniżej:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/396/1

Realizacja kolejnych grantów

W dniu 13 lutego 2018 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na czele ze Skarbnikiem Renatą Kępa, Członkiem Zarządu Arturem Siwiorkiem i   pracownikiem Dorotą Sykulską uczestniczyli w zakończeniu projektu granatowego pn. „Aktywni seniorzy w gminie Mirów” realizowanego przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów. Dziękujemy za miłe przyjęcie życząc dalszych sukcesów w realizacji kolejnych projektów.

IMG_1979 4 1 35 (15)