Podpisanie umów z grantobiorcami

W dniu 29 maja 2018 r w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu odbyło się w uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami na Przedsięwzięcie 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

W ramach projektu zostało przyznanych 9 refundacji na łączną kwotę 218 616, 00 zł.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w prawidłowym zrealizowaniu projektów grantowych.

IMG_2085 IMG_2089 IMG_2091 IMG_2094 IMG_2097 IMG_2100 IMG_2103

 

Kolejne umowy podpisane

W dniu 23 maja 2018 r. pani Wiceprezes Agnieszka Idzik Napiórkowska i pani Renata Kępa Skarbnik Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach – podpisały umowę o przyznanie pomocy do realizacji operacji „Wydawnictwa promujące obszar Lokalnej Strategii i Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu” w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa.  W związku z tym w dniu 29 maja 2018 r. godz. 11.00 podpisane zostaną umowy z grantobiorcami na realizację złożonych projektów grantowych.

Kolejne projekty grantowe w realizacji

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uczestniczyło w realizacji projektu „Staropolskie i współczesne wiejskie umiejętności” w Ruszkowicach gmina Borkowice  realizowane w ramach projektu grantowego 1.2.1 „Integracja, aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizacje szkoleń, warsztatów i imprez”. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

IMG_2072 IMG_2071 IMG_2065 IMG_2066 IMG_2067

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko pracy, w Biurze LGD „Razem na Piaskowcu” na stanowisku Specjalista ds. funduszy zewnętrznych, została zatrudniona Pani Elżbieta Farbiś.

W dniu 11 maja 2018 r w Chlewiskach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu. Prezes Stowarzyszenia Jan Gula przywitał wszystkich zgromadzonych. Wójt Gminy Chlewiska Pan Waldemar Sowiński krótko scharakteryzował Gminę. Na posiedzeniu udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

IMG_2051 IMG_2046 IMG_2057 IMG_2062

Kolejne projekty grantowe w realizacji

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uczestniczyło w realizacji projektu pt. Krajobraz kulturowy mojej małej ojczyzny – wystawa pt. „Zachować lokalny krajobraz” oraz warsztaty aranżacji ogrodów przydomowych dla dzieci i dorosłych w Rzucowie realizowanego w ramach projektu grantowego 1.2.1„Integracja, aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizacje szkoleń, warsztatów i imprez”. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

IMG_2036 IMG_2038 IMG_2039 IMG_2035

 

 

Kolejne projekty grantowe za nami

W dniu 05 maja 2018 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na czele z Prezesem Janem Gulą, Członkiem Zarządu Grzegorzem Hylickim i   pracownikiem Dorotą Sykulską uczestniczyli w realizacji projektu grantowego pn. Majówka ze św. Florianem w Pawłowie realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pawłowie . Dziękujemy za miłe przyjęcie życząc dalszych sukcesów w realizacji swoich zamierzeń.

IMG_2010 IMG_2012 IMG_2016 IMG_2026 IMG_2029

Oferta pracy

 

 

praca

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu  z siedzibą w: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, przyjmie osobę na stanowisko specjalista ds. środków zewnętrznych

Zakres obowiązków:

– koordynacja działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem LSR
– opracowywanie informacji do publikacji przeznaczonych dla potencjalnych beneficjentów,
– prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników Biura i konsultantów,
– przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działania Wdrażanie LSR,
– obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru objętego przez LGD,
– organizacja pracy Rady LGD oceniającej operacje,
– przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD w ramach działania wdrażanie LSR,
– monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR,
– koordynacja działań związanych z aktualizacja LSR,
– sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją operacji,
– przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR,
– przygotowywanie i złożenie wniosków w zakresie działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
– przygotowywanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z warunkami umów o przyznanie pomocy finansowej oraz rozliczenie uzyskanego przez LGD dofinansowania w zakresie działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
– przygotowywanie harmonogramów planowanych wydatków ,
– przygotowywanie danych oraz sprawozdań do umieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia,
– poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
– przygotowywanie bieżącej korespondencji Stowarzyszenia, związanej z zakresem merytorycznym,
– prowadzenie i aktualizacja bazy danych zgodnych z merytorycznym zakresem obowiązków, w tym bazy osób zainteresowanych wsparciem, bazy lokalnych liderów, potencjalnych zleceniobiorców i szkoleniowców.
– przygotowanie projektów umów-zleceń i o dzieło, w zakresie działań merytorycznych,
– przygotowywanie informacji prasowych dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz przedkładanie ich do akceptacji Zarządowi,
– organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń,
– przygotowywanie materiałów na szkolenia i konferencje,
– przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i działalnością LGD oraz realizacją LSR,
– redagowanie informacji o działaniach stowarzyszenia na potrzeby aktualizacji strony WWW oraz portalów społecznościowych,
– dbanie i treść oraz zawartość wizualną strony WWW oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych LGD,
– dbanie o prawidłowe i terminowe informowanie osób mieszkających na terenie objętym LSR o działaniach projektach i przedsięwzięciach LGD, w szczególności poprzez stronę WWW,
– nadzór nad realizacją strategii promocyjnej Stowarzyszenia w ramach PROW realizowanych przez Stowarzyszenie,
– przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- kulturalnych i innych wydarzeniach mających na celu promocję LGD,
– obsługa fotograficzna spotkań, narad, konferencji, targów oraz innych imprez organizowanych przez LGD,
– wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD,
– wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd, wynikających z działalności stowarzyszenia.

Wymagania:

– wykształcenie min. średnie

–  doświadczenie związane z pozyskiwaniem i obsługą środków zewnętrznych

– umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, do prezentacji multimedialnych, niekaralność, umiejętność pracy w zespole

– prawo jazdy kat. B

– doświadczenie w pracy biurowej

– znajomość założeń PROW 20014-2020.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: biuro@razemnapiaskwocu.pl lub osobiście w Biurze LGD: ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 12.00.

 

Bus turystyczny wokół atrakcji gór świętokrzyskich.

Turysta zwiedzający góry świętokrzyskie ma możliwość zwiedzenia wielu atrakcji. Aby ułatwić turystom wędrówki pomiędzy atrakcjami Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej uruchamia bezpłatny bus turystyczny za okazaniem aktualnego biletu wstępu z Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej lub Sabat Krajno PARK Rozrywki i Miniatur. Bus będzie kursował w sezonie turystycznym we wszystkie weekendy i święta od 1 maja do 30 września 2018 r. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie Stowarzyszenia lgd-srws.pl w zakładce Projekty. Bus zatrzymywał się będzie: Nowa Słupia (przed wejściem do Centrum Kulturowo-Archeologiczne ) – Huta Nowa (110A, przy sklepie spożywczym) – Huta Szklana (parking przy Osadzie Średniowiecznej) – Święta Katarzyna ul. Kielecka 22a (parking Pensjonatu Łysica Wellness & Spa) – Krajno (parking przy Sabat Krajno PARK Rozrywki i Miniatur). Kursowanie busa turystycznego zostało sfinansowane w ramach projektu współpracy „Czas na świętokrzyskie” realizowanego przez 7 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego.

 

Link do rozkładu jazdy:
http://lgd-srws.pl/bus_turystyczny/rozklad_jazdy_busa_turystycznego

 

Scan