Aktualne wzory wniosków

W związku z dużym zainteresowanie planowanymi naborami na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej zamieszczamy aktualne wzory wniosków.

 

Podejmowanie działalności:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan – tabele finansowe 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Info. pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (2)

 

Rozwój działalności gospodarczej:

PROW 2014-2020 – 19.2 – Tabele finansowe 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Biznesplan 3z (od 16.10.2017). (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Biznesplan 3z (od 16.10.2017).

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z (od 01.12.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Wniosek o zaliczkę

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Wzór gwarancji zaliczkowej

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 12 lutego w biurze LGD „Razem na Piaskowcu” odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Prezes Jan Gula przywitał Członków i przedstawił porządek posiedzenia. Na Zebraniu podjęto uchwały o rezygnacji członka Rady Programowej oraz o przyjęciu nowego członka Rady. Dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz życzymy owocnej pracy nowemu członkowi.

Informacja o weryfikacji wniosków o powierzenie grantu

Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu” informuje, że złożone wnioski o powierzenie grantu dotyczące naboru 1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji są wstępnie weryfikowane i przekazane zostały do oceny Radzie Programowej. Wkrótce dalsze informacje.

Już po szkoleniu

W dwóch terminach ok 40 osób uczestniczyło w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”. Szkolenie dotyczyło zasad uruchamiania indywidualnej działalności gospodarczej oraz przygotowania skutecznego biznesplanu.  Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi: tworzenia własnego biznesplanu, wizją przedsiębiorstwa oraz analizą opłacalności, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwem i co to jest kryzys w przedsiębiorstwie. Trenerzy doradzili jak analizować własne zasoby finansowe i jak korzystać z danych pozafinansowych. Były też poruszane zagadnienia skąd czerpać wiedzę pomocną w rozpoczęciu biznesu. Na koniec uczestnicy poznali nowe zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy oraz nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju każdej firmy.

Spotkanie refleksyjne Stowarzyszenia

W dniu 8 lutego w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” odbyło się spotkanie refleksyjne.

Pan Prezes Jan Gula przywitał zaproszonych gości. Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska przedstawiła realizację finansową i rzeczową LSR oraz realizację LSR w kontekście potrzeb lokalnych społeczności. Przedstawiono również procedury naboru, wyboru i realizacji projektów w ocenie beneficjentów. W trakcie warsztatów podsumowano dotychczasową prace Zarządu, Rady, Biura oraz współpracę w beneficjentami.

Dyskusje na ten temat były bardzo owocne co pomoże w jeszcze lepszej realizacji LSR.

Przypominamy o prowadzonym doradztwie

Przypominamy, że w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” w każdą środę od godziny 10.00 do 12.00 prowadzone jest doradztwo księgowo-finansowo-podatkowe dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Zapraszaszmy do zapisów.

Ponadto w każdy ostatni wtorek miesiąca od 12.00 do 14.00 prowadzone będą prawne usługi doradcze.

 

Zapisy prowadzimy pod numerem 502 866 707.

Relacja z VII Forum Dyskusyjnego

 

27 stycznia 2019 roku odbyło się w Orońsku VII Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych, podczas którego organizacje III sektora działające na terenie Gminy Orońsko podsumowały swoje dokonania w roku 2018 i przedstawiły zamierzenia na bieżący rok. Organizatorem spotkania jak co roku, było Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Stąd też konferencję otworzył prezes stowarzyszenia – Sylwester Różycki, który powitał przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych, wójta i radnych Gminy Orońsko, a także nielicznych mieszkańców gminy zainteresowanych działalnością społeczną. Podczas spotkania przedstawiono jedenaście prezentacji, w których prelegenci pokazywali kluczowe działania zrealizowane w ubiegłym roku, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej. Po raz pierwszy w siedmioletniej historii Forum Dyskusyjnego krótką informację o planach działania Rady Gminy dotyczące współpracy w obszarze kultury, sportu i oświaty przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, co pokazuje, iż organizacje pozarządowe stają się ważnym partnerem społecznym w działalności gminy. Część prezentacyjną rozpoczął referat Pani Katarzyny Kerneder-Gubały – naukowca Polskiej Akademii Nauk, która przybliżyła słuchaczom postać profesora Krukowskiego, archeologa i odkrywcy kopalni krzemienia czekoladowego na terenie Orońska. Prezentacja ta była zaproponowana przez organizatora forum, ze względu na ogłoszenie przez radnych Rady Gminy Orońsku roku 2019 – Rokiem Stefana Krukowskiego. Następne dwie  prezentacje były przygotowane odpowiednio przez Lokalną Grupę Działania „Razem na Piaskowcu” i przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a kolejne wystąpienia dotyczyły wyłącznie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacje drużyny harcerskiej „Płomień”, działającej przy Szkole Podstawowej w Guzowie oraz prezentacja przedstawiona przez opiekuna wraz uczniami Szkoły Podstawowej w Orońsku, obejmująca relację z przygotowanej i zrealizowanej gry terenowej o tematyce historycznej. Swoje prezentacje przedstawili również druhowie z OSP w Orońsku i Dobrucie, a także wiceprezes GKS Oronka i kierownik artystyczny Zespołu Guzowianki.

Natomiast Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko prezentowało się jako ostatnia organizacja w dość bogatej agendzie spotkania. Przedstawiono najważniejsze działania w obszarze sportu, kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa, krótko charakteryzując takie projekty jak: powszechna nauka pływania, ogólnopolski wyścig rowerowy „O konar Dębu Czwartaka”, ogólnopolski zlot miłośników zabytkowych pojazdów Mercedes W123 „Beczkolandia 2018”, a także koncert Mieszanego Chóru Mariańskiego z Krakowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Szerzej omówiono także zintensyfikowane w roku 2018 działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w tym zorganizowany w stowarzyszeniu staż dla osoby niepełnosprawnej. Następnie przedstawiono plan działalności w bieżącym roku, w którym znalazły się kontynuacje sztandarowych projektów prowadzonych przez stowarzyszenie np.: powszechna nauka pływania, zajęcia sekcji kolarskiej i siatkarskiej, wyścig kolarski w rozszerzonej formule połączonej z Memoriałem Stanisława Chełmińskiego, a także nowe projekty takie jak: warsztaty artystycznej obróbki szkła, czy też działania skierowane do seniorów, objęte złożonym wnioskiem na konkurs w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał wójt wyrażając podziękowania wszystkim organizacjom za aktywność społeczną, a następnie był czas na dyskusję oraz propozycje wspólnych działań. Stosunkowo krótka wymiana poglądów pozwoliła na wygenerowanie m.in. pomysłu organizacji zawodów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których mogłyby wziąć udział drużyny uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, młodzieżowe drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych, a także drużyna harcerzy. Takie wspólne przedsięwzięcie mogłoby być zorganizowane np. z okazji Dnia Dziecka lub pierwszego dnia wiosny. W podsumowaniu spotkania organizatorzy wskazywali na utrzymujące się stosunkowo małe zainteresowanie mieszkańców gminy ofertą organizacji pozarządowych. Niemniej optymistycznym jest fakt tworzenia się nowych grup nieformalnych, które mają zamiar zarejestrować stowarzyszenie zwykłe. Przykładem mogą być kluby seniora powołane w Łaziskach i w Guzowie.

 

Kilka wolnych miejsc na szkolenie!

Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie„ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”.

Szkolenia będą odbywały się w Szydłowcu, ul. Kolejowa 36B w dniach:

 

I termin: 29-01-19, 31-01-19, 05-02-19, 07-02-19

II termin: 04-02-19, 06-02-19, 11-02-19, 12-02-19.

 

W obu terminach projekt będzie realizowany w godzinach 12-16.

Zainteresowane osoby  prosimy o kontakt i zapisy na mailowo: biuro@razemnapiaskowcu.pl, więcej informacji pod nr 502 866 700 i 502 866 707.

Trwa nabór

Trwa nabór na projekty grantowe w ramach przedsięwzięcia: 1.2.2 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji”. Wnioski są przyjmowane w Biurze LGD „Razem na Piaskowcu” ul. Kolejowa 36b w Szydłowcu od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00. Nabór potrwa do 4 lutego.

Możliwość skorzystania z doradztwa pracowników biura po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Doradztwo księgowe!

Informujemy, że już w tym tygodniu rusza doradztwo księgowo-finansowo-podatkowe dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Doradztwo będzie prowadzone w ramach realizacji Projektu Współpracy Kreator Przedsiębiorczości w każdą środę od godziny 10 do 12 ul. Kolejowa 36 b, 26-500 Szydłowiec.

 

Zapisy na doradztwo pod nr 502 866 707 i (48)326 20 76

 

skanowanie