Członkowie Komisji Rewizyjnej LGD „ Razem na Piaskowcu”
1. Marzena Karlikowska
2. Anna Kowalska
3. Danuta Jasiewska
4. Jan Raczyński
5. Tomasz Zdral