Dobre praktyki w zakresie produktów tradycyjnych i lokalnych jako szansa rozwoju regionu

W dniach 3 – 5 października 2018 r. Zarząd i Rada Programowa Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” oraz producenci lokalni uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Wyjazd ten zorganizowany był w ramach operacji ” Promocja produktu tradycyjnego i lokalnego z obszaru LGD Razem na Piaskowcu”. Uczestnicy mieli możliwość poznania dobrych praktyk z zakresie produktów lokalnych w województwie małopolskim. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzali tematyczne gospodarstwa agroturystyczne produkujące wyroby tradycyjne i regionalne m.im. miody, sery, stroje, obuwie. Końcowym etapem prowadzonego przedsięwzięcia będzie złożenie 10 wniosków o wpis na listę produktu tradycyjnego MRiRW producentów z terenu LGD.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12