Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 2017/1/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ” Razem na Piaskowcu” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19. ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” , poddziałania 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie w ramach operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność: w ramach Przedsięwzięcia: 1.3.4. ” Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi” która została wybrana przez Radę uchwałą nr 103/2017 z dnia 03.10.2017 r

ogłoszenie

załączniki do ogłoszenia:

1.formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

2.KRYTERIA WYBORU OPERACJI

3.WERYFIKACJA ZGODNOŚCI WYKONAWCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4.Procedura operacje własne

5.oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa__1_ (1)

6.zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa