Informacja o zakończonym naborze nr 1/2018/G

Szanowni Państwo w związku z zakończonym naborem nr 1/2018/G na Przedsięwzięcie 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne, informujemy że wpłynęło 18 wniosków. Trwa weryfikacja złożonych projektów. Będziemy na bieżąco informować o postępach.