LSR

W dniu 12 czerwca 2017 r Pan Prezes Jan Gula i Wiceprezes Pani Agnieszka Idzik – Napiórkowska podpisali aneks do umowy nr 00012-6933-UM1310010/15 z dnia 21.04.2016 r z Województwem Świętokrzyskim w związku z powyższym zamieszczamy poniżej zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022.

Lokalna Strategia Rozwoju zaktualizowany

 

 

Poniżej zamieszczamy do konsultacji kryteria wyboru operacji własnych. Na ewentualne Państwa uwagi czekamy do środy 4 maja 2016 roku.

KRYTERIA WYBORU OPERACJE WŁASNE

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju 

 

 

Poniżej przedstawiamy założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Założenia Strategii

Załącznik nr 5 Plan komunikacji