Spotkanie w sprawie grantów – wydarzenia kulturalne

W  dniu 29 stycznia 2018 r w odbyło się spotkanie  z grantobiorcami w sprawie naboru 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Idzik – Napiórkowska Dyrektor Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu, która przedstawiła informacje o naborze, regulamin, omówiła kryteria wyboru i procedury. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony gmin oraz stowarzyszeń z terenu LSR.

IMG_1802 IMG_1810