Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na spotkaniu noworocznym w Pawłowie

W dniu 27 stycznia 2018 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na czele z Panią Wiceprezes Agnieszką Idzik – Napiórkowską i pracownikiem biura Panią Dorotą Sykulską uczestniczyło w spotkaniu noworocznym w Pawłowie. Podczas spotkania udzielano informacji na temat dofinansowań i naborów. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i miłą atmosferę wśród kół gospodyń wiejskich i przedstawicieli władz.

IMG_1800 IMG_1796