Szkolenie dla grantobiorców

W dniu 29 maja 2018 r w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu odbyło się w szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowy w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Spotkanie prowadziła Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska.

IMG_2077 IMG_2079 IMG_2082 IMG_2083 IMG_2106 IMG_2108