Lokalna grupa działania

Razem na Piaskowcu

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych na styku województw mazowieckiego i świętokrzyskiego: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.

Gminy w zasięgu

Lokalnej Grupy Działania

O nas

Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD

Działania

Bodźcem do utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” stały się doświadczenia zdobyte w perspektywie 2007-2013 przez gminy: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec oraz Powiat Szydłowiecki z województwa mazowieckiego (tworzące w latach 2009-2013 LGD „Na Piaskowcu”) oraz Mirzec i Skarżysko Kościelne z województwa świętokrzyskiego (tworzące w latach 2009-2013 LGD „Razem Na Rzecz Rozwoju”).

Zasięg działania

Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

WAŻNE WIADOMOŚCI

Lokalne Grupy Działania - globalne motory rozwoju! 08/2023

Najnowsze aktualności