„ABC przedsiębiorczości na wsi IV”.

W miesiącu lutym w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” odbyły się 2 szkolenia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „ABC przedsiębiorczości na wsi IV”.

Celem tego projektu było nie tylko zwiększenie zainteresowania przedsiębiorczością, ale także wzrost poziomu wiedzy i zwiększenie umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi i miast do 20 000 mieszkańców w wieku 16+ z terenu ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin. Gminy te położone są na styku województw mazowieckiego i świętokrzyskiego: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.

Podobnie jak w poprzednich edycjach tego projektu trenerzy przeprowadzili 2 czterodniowe, łącznie szesnastogodzinne szkolenia oraz po 2 godziny konsultacji na temat przygotowania biznesplanu własnej działalności gospodarczej. Około 40 osób poznało od strony praktycznej jak założyć i prowadzić firmę. Prowadzili rozmowy dotyczące wizji i celów ich przyszłych firm, dokonywali analizy rynku i konkurencji. Poznali także koszty niezbędne do rozpoczęcia działalności, oraz co to jest rachunek zysków i strat. Oprócz tego osoby uczestniczące w „ABC przedsiębiorczości na wsi IV” zdobyli wiedzę związaną z wyborem formy opodatkowania i sposobu rejestracji działalności gospodarczej.  Dowiedzieli się także o dostępnych obecnie możliwościach dofinansowania dla osób rozpoczynających lub planujących rozwinąć działalność na naszym terenie (m.in. FWW, PUP, Akademia Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia, np. LGD). Na koniec przybliżone zostały zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w prowadzeniu, rozwoju nawet jednoosobowych firm.

Uzyskane wiadomości uczestnicy szkolenia pragną wykorzystać przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej przy najbliższym, prawdopodobnie kwietniowym naborze wniosków w LGD „Razem na Piaskowcu”.

Szkolenia „ABC przedsiębiorczości na wsi IV” przeprowadzili trenerzy edukacji finansowej: Gabriela i Krzysztof Król, którzy współpracują z Fundacją Wspomagania Wsi już od wielu lat, i tam też pozyskują środki na realizację projektów z zakresu przedsiębiorczości.

Trenerzy serdecznie dziękują Dyrekcji i pracownikom Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu oraz za przeprowadzenie rekrutacji i udostępnienie sali wykładowej. Serdecznie dziękują także uczestnikom za aktywność podczas zajęć.

 

IMG_6893 IMG_6894 IMG_6897 IMG_6898 IMG_6914 IMG_6915 IMG_6916 IMG_6917 IMG_2207 IMG_2208 IMG_2209 IMG_2210 IMG_2212