Aktualne formularze dla przedsięwzięcia podejmowanie działalności gospodarczej

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane formularze wniosków o przyznaniu pomocy 5(z) dotyczące podejmowania działalności gospodarczej.

 

WoPP_19_2_P_5z

Wniosek o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022)

BP_P_5_z PREMIABP_

BP_19_2_P_5z_TabFinans

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 5z (od 27.07.2022)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy