Aktualne wzory wniosków

W związku z dużym zainteresowanie planowanymi naborami na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej zamieszczamy aktualne wzory wniosków.

 

Podejmowanie działalności:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan – tabele finansowe 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Info. pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (2)

 

Rozwój działalności gospodarczej:

PROW 2014-2020 – 19.2 – Tabele finansowe 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Biznesplan 3z (od 16.10.2017). (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Biznesplan 3z (od 16.10.2017).

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z (od 01.12.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Wniosek o zaliczkę

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Wzór gwarancji zaliczkowej

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa