Ankiety

Poniżej załączamy ankietę monitorującą realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ( LSR) Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ” Razem na Piaskowcu” dla mieszkańców:

Ankieta dla mieszkańców

Poniżej załączamy ankietę monitorującą realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ( LSR) Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ” Razem na Piaskowcu” dla beneficjentów, którzy skorzystali z środków PROW 2014-2020.

Ankieta monitorująca realizację – beneficjenci

Poniżej umieszczamy ankietę dot. zadowolenia z działań komunikacyjnych zapraszamy do wypełnienia i odesłanie na adres e-mail biuro@razemnapiaskowcu.pl

Ankieta oceniająca poziom zadowolenia z działań

Poniżej umieszczamy link do ankiety dotyczącej weryfikacji zapisów LSR i dokumentów powiązanych

weryfikacja-zapisow-lsr-i-dokumentow-powiazanych

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” pracuje nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, która wpłynie na rozwój naszego terenu oraz przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.
Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie poniższej Ankiety oraz Karty Pomysłu.
W Karcie pomysłu możecie opisać Państwo projekt, który w przyszłości chcielibyście zrealizować korzystając ze środków unijnych.
Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, wydawniczych, sportowych i rekreacyjnych oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD.