admin

admin

Informacja

Informujemy, że dnia 1 marca 2024 roku (piątek) biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” będzie nieczynne z powodu szkolenia pracowników.

Warsztat refleksyjny

W środę 31 stycznia 2024 r. odbył się warsztat refleksyjny, który poprowadziła Dyrektor Biura Monika Szcześniak. Zgodnie z wytyczną Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje…

Spotkanie noworoczne

W dniu 27 stycznia 2024 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie odbyło się spotkanie noworoczne. Wydarzenie było okazją do spotkania się przedstawicieli gminy, zaproszonych gości i zespołów ludowych. Spotkanie otworzyła Dyrektor GOK Anna Surdy, która powitała bardzo serdecznie…

Podpisanie umowy

W dniu 10 stycznia 2024 r. w miejscowości Końskie podpisana została umowa partnerska pomiędzy naszą Lokalną Grupą Działania ,,Razem na Piaskowcu” reprezentowaną przez Prezesa Jana Gulę , Skarbnik Renatę Kępa, a Lokalną Grupą Działania ,,Region Włoszczowski’’ reprezentowaną przez Prezes Zarządu…

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 19 grudnia 2023 r. w miejscowości Świerczek odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ,,Razem na Piaskowcu”. Przewodniczący spotkania Jan Gula powitał bardzo serdecznie wszystkich przybyłych przedstawicieli Gmin, członków Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i przybyłych członków…

Podsumowanie roku 2023

Koniec roku, to dla nas zawsze czas na krótkie podsumowanie. Najważniejszym zadanie dla naszego Stowarzyszenia w 2023 roku było przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Strategia wraz z załącznikami została złożona 7 czerwca 2023 roku w ŚBRR i została…