Entries by admin1

LSR do konsultacji

Poniżej zamieszczamy Lokalną Strategię Rozwoju do konsultacji. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Ewentualne uwagi proszę przesłać na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl do dnia 9 grudnia 2020 roku do godziny 12.00.   LSR_euro  

Informacja

Na podstawie par. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. /Dz.U. poz. 1931 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracownicy Biura LGD Razem na Piaskowcu będą wykonywali pracę zdalnie do dnia 4 grudnia 2020 r. Kontakt z pracownikami Biura LGD będzie możliwy pod […]

Publikacja z projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” wraz z dwudziestoma innymi LGDami realizowało Projekt Współpracy KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W ramach projektu prowadziliśmy doradztwo księgowe i prawne, przeszkoliliśmy doradców oraz potencjalnych przedsiębiorców z obszaru LSR, zorganizowaliśmy wizyty studyjne. Szczegóły i efekty projektu zostały zebrane i zamieszczone w publikacji, którą udostępniamy poniżej.   Publikacja Kreator   Dziękujemy za […]

Informacja

Szanowni Państwo informujemy, że  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  “Razem na Piaskowcu”  będzie nadal pracowało  w trybie zdalnym od  26.10.2020 r. do 06.11.2020 r.   Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701 bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl  W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o uzgodnienie terminu […]

Informacja

W związku z utrzymaniem tzw. strefy czerwonej w powiecie szydłowieckim, informujemy, że  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” będzie pracowało  w trybie zdalnym od 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r.   Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701 bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl  W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w […]

Informacja

W związku z wprowadzeniem tzw. strefy czerwonej w Powiecie Szydłowieckim, informujemy, że  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” będzie pracowało  w trybie zdalnym od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r.   Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701 bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl  W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty […]

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje. Rachmistrze telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty […]

Informacja

Szanowni Państwo przypominamy, że wizyty i ewentualne konsultacje w Biurze Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu” są możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Tel: Monika Szcześniak – 502 866 707 Malwina Słomka – 502 866 701

Ciekawa propozycja dla bezrobotnych

Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-d373/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020   Oś priorytetowej:  IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Numer i nazwa Działania:  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu   Nazwa Wnioskodawcy: Butterfly Consulting Sp. z o.o. (Lider) Partner: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. […]