Entries by Monika Szcześniak

Informacja o wynikach oceny i wyboru projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje, że członkowie Rady Programowej dokonali oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 2/2021/G na działanie 1.2.5 Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych. Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny i wyboru w ramach naboru 2/2021/G. […]

Warsztat refleksyjny Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu”

Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej on-going, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian […]

Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania. W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €. Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej […]

Kryteria wyboru do konsultacji

W związku z planowanym naborem na działanie 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej zamieszczamy poniżej lokalne kryteria wyboru do konsultacji. Na ewentualne uwagi czekamy do poniedziałku 22 lutego do godziny 12.00. Kryteria-wyboru-podejmowanie

Przypominamy o trwających naborach

Przypominamy, że do 1 lutego trwa nabór na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć: 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury” i 1.2.5 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych”. Przyjmowanie wniosków odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym a konsultacje są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacja

W trosce o zdrowie Wnioskodawców oraz pracowników Biura Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu” informujemy, iż w związku pandemią nie odbędą się spotkania konsultacyjno – szkoleniowe dotyczące naborów na działania 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”  i 1.2.5 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych” Świadczone natomiast […]

Ogłoszenie naboru 2/2021/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” działająca na terenie gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec ogłasza nabór wniosków nr: 2/2021/G o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Ogłoszenie naboru 1/2021/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” działająca na terenie gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec ogłasza nabór wniosków nr: 1/2021/G o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Kolejny bonus dla LGD “Razem na Piaskowcu”

Dzięki prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz skutecznemu wydatkowaniu środków Lokalnej Grupie Działania “Razem na Piaskowcu” został przyznany kolejny bonus.  Środki w wysokości 690 000 zł zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości (350 000 zł) oraz na realizację projektów grantowych (340 000 zł). O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.