Projekt zmian w LSR

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:

  1. W tabeli 26, Ewaluacja str. 68 kolumna źródła danych i metody ich zbierania wykreślić zapis “opinie beneficjentów, rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, opinie dyrektora i członków Stowarzyszenia”
  2. W tabeli 26, Ewaluacja str. 68 kolumna czas pomiaru i okres dokonywania pomiaru wykreslić zapis “ ocena dwuletnia, dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego, z wyłączeniem roku 2023 gdy wykonywana na dzień 30 czerwca”
  3. W tabeli 26, Ewaluacja str. 68 kolumna czas pomiaru i okres dokonywania pomiaru, dodać zapis: “Ewaluacja Mid-term, wykonana zostanie w 2019r..”
  4. W załaczniku nr 5 Plan komunikacji str. 75-76 w kolumnie środki przekazu wykreslic zapis “ spotkanie podczas Sesji rady w każdej gminie” w klomumnie zakłądane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań wykreślic zapis Przeprowadzenie spotkania podczas sesji w każdej gminie należacej do LGD przyznajmniej 1 raz w roku.
  5. W załaczniku nr 5 Plan komunikacji str. 75-77 w kolumnie srodki przekazu dopisać ankiety umieszczone na stronie interenetowej.
  6. W załączniku nr 5 Plan Komunikacji w kolumnie środki przekazu wykreślić ankiety on line.

Projekt zmian w lsr