Kategoria LSR 2014-2020

Projekt zmian w LSR

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju: W tabeli 26, Ewaluacja str. 68 kolumna źródła danych i metody ich zbierania wykreślić zapis “opinie beneficjentów, rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, opinie dyrektora i członków Stowarzyszenia” W…