Członkowie Komisji Rewizyjnej LGD „ Razem na Piaskowcu”
1. Zdzisław Woźniak
2. Anna Kowalska
3. Danuta Jasiewska
4. Anna Piątek
5. Mirosław Długosz