Członkowie Komisji Rewizyjnej LGD „Razem na Piaskowcu”

1. Zdzisław Woźniak
2. Anna Kowalska
3. Danuta Jasiewska
4. Anna Piątek
5. Mirosław Długosz