Członkowie Zarządu LGD „ Razem na Piaskowcu”
1. Jan Gula – Prezes Zarządu
2. Agnieszka Idzik – Napiórkowska – Wiceprezes Zarządu
3.  Arkadiusz Sokołowski– Wiceprezes Zarządu
4. Renata Kępa- Skarbnik Zarządu
5. Artur Siwiorek– Sekretarz Zarządu
6. Sylwia Pietras – Wolska – Członek Zarządu
7. Sławomir Tamioła – Członek Zarządu
8. Grzegorz Hylicki- Członek Zarządu
9. Dariusz Tomczyk – Członek Zarządu