Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu

W dniu 23 września 2021 r. w Radomiu już po raz trzeci  odbył się Dzień Ekonomii Społecznej. Spotkanie miało miejsce w Kamienicy Deskurów. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się mi.in co to jest przedsiębiorczość społeczna, jak współpracować  i  wspierać podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. Podczas spotkania o swoich doświadczeniach opowiadał Marek Materek Prezydent Starachowic oraz Bohdan Skrzypczyk Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie zorganizowały przedsiębiorstwa ekonomii społecznej działające w Radomiu i regionie. Były wykłady i panele dyskusyjne. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk innych miast i gmin.

Stowarzyszenie reprezentowała  Pani Malwina Słomka.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

IMG_20210923_100449242647449_3025730504381288_6574439982573180776_n242656850_10220097523760836_5713059022934964241_nIMG_20210923_100718