Informacja

W związku z utrzymaniem tzw. strefy czerwonej w powiecie szydłowieckim, informujemy, że  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” będzie pracowało  w trybie zdalnym od 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

 

Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701
bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 
W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.