Informacja

Szanowni Państwo informujemy, że  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  “Razem na Piaskowcu”  będzie nadal pracowało  w trybie zdalnym od  26.10.2020 r. do 06.11.2020 r.

 

Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701
bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 
W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.