Informacja

Na podstawie par. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. /Dz.U. poz. 1931 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracownicy Biura LGD Razem na Piaskowcu będą wykonywali pracę zdalnie do dnia 4 grudnia 2020 r.

Kontakt z pracownikami Biura LGD będzie możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701 bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl

W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o ustalenie terminu telefonicznie.