Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 2019/1/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem na Piaskowcu” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19. ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie w ramach operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność: w ramach Przedsięwzięcia: 1.1.7. ” Aplikacja promująca zsoby LGD”, która została wybrana przez Radę uchwałą nr 34/2019 z dnia 15.03.2019 r.

ogłoszenie

załączniki do ogłoszenia:

1. formularz-zgłoszenia-zamiaru-realizacji-operacji-odpowiadającej-zakresowi-operacji-własnej-LGD

2. KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI2

3. Procedura-operacje-własne

4. WERYFIKACJA-ZGODNOŚCI-WYKONAWCY-Z-WARUNKAMI-PRZYZNANIA-POMOCY-OKREŚLONYMI-W-PROGRAMIE-ROZWOJU-OBSZARÓW-WIEJSKICH

5. oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa__1_-1

6.zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa