Już po szkoleniu

W dwóch terminach ok 40 osób uczestniczyło w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”. Szkolenie dotyczyło zasad uruchamiania indywidualnej działalności gospodarczej oraz przygotowania skutecznego biznesplanu.  Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi: tworzenia własnego biznesplanu, wizją przedsiębiorstwa oraz analizą opłacalności, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwem i co to jest kryzys w przedsiębiorstwie. Trenerzy doradzili jak analizować własne zasoby finansowe i jak korzystać z danych pozafinansowych. Były też poruszane zagadnienia skąd czerpać wiedzę pomocną w rozpoczęciu biznesu. Na koniec uczestnicy poznali nowe zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy oraz nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju każdej firmy.