Kolejny bonus dla LGD “Razem na Piaskowcu”

Dzięki prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz skutecznemu wydatkowaniu środków Lokalnej Grupie Działania “Razem na Piaskowcu” został przyznany kolejny bonus.  Środki w wysokości 690 000 zł zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości (350 000 zł) oraz na realizację projektów grantowych (340 000 zł).

O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.