Młodzi, Aktywni z POWER-em

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin).

Ostatnie wolne miejsca na darmowy kurs:

Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP. Po szkoleniu gwarantujemy 3-miesięczny PŁATNY staż zawodowy!!!

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami pod adresem: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/mlodzi-aktywni-z-powerem

Termin szkolenia: II połowa czerwca 2022

Miejsce realizacji: Kielce

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!

Kontakt:

Dorota Krajcarz

41 343 17 8

 

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

·         stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)

·         stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)

·         poczęstunek podczas zajęć,

·         materiały szkoleniowe,

·         zwrot kosztów dojazdu,

·         zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu

·         pokrycie kosztów badań lekarskich

·         ubezpieczenie NNW.

286480807_5385847854808835_1965576980187821675_n