Nabory wniosków

Uprzejmie informujemy iż pojawiła sie instrukcja do wypełnienia biznes planu która umieszczamy poniżej

W związku z tym, że na początku października Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” zamierza ogłosić nabór wniosków na działania:

  • 1. Podejmowanie działalności gospodarczej,
  • 2. Rozwój działalności gospodarczej

zamieszczamy do konsultacji lokalne kryteria wyboru operacji wraz z formularzami uwag.

Jeśli będziecie Państwo mieli jakieś uwagi to prosimy o przesłanie ich na zamieszczonych formularzach na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl do dnia 28 września 2016 roku do godziny 12.00.

Nabory wniosków zaplanowane zostały na drugą połowę 2016 r.

Informacja o numerze identyfikacyjnym nadawanym przez ARiMR

Uprzejmie informujemy, iż każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa, na granty

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html