Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 12 lutego w biurze LGD “Razem na Piaskowcu” odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Prezes Jan Gula przywitał Członków i przedstawił porządek posiedzenia. Na Zebraniu podjęto uchwały o rezygnacji członka Rady Programowej oraz o przyjęciu nowego członka Rady. Dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz życzymy owocnej pracy nowemu członkowi.