Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Lokalna Grupa Działania ,,Razem na Piaskowcu” rozpoczyna prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania na lata 2022-2027.

Niniejsza ankieta ma na celu dostarczenie informacji na temat problemów, potrzeb, oczekiwań potencjału rozwojowego obszaru i wizji mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD ,,Razem na Piaskowcu”.

Ankieta

 

Zapraszamy na spotkania:

PLAKAT PODGLAD

 

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)

Załącznik nr 6

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)

Załącznik nr 7