Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027:

Lokalna Strategia Rozwoju

 

Cele i przedsięwzięcia do konsultacji

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy do konsultacji cele i przedsięwzięcia, które Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” będzie realizować w nowej perspektywie.

Na państwa uwagi czekamy do 15 maja 2023 r. 

Cele i przedsięwzięcia

Uwagi cele

Konsultacje Analizy SWOT

Poniżej przedstawiamy analizę SWOT wypracowaną m.in. na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Załączamy także formularz zgłaszania uwag do analizy SWOT.

Na ewentualne uwagi czekamy do 28 kwietnia 2023 roku.

Analiza SWOT

Uwagi analiza SWOT

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Lokalna Grupa Działania ,,Razem na Piaskowcu” rozpoczyna prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania na lata 2022-2027.

Niniejsza ankieta ma na celu dostarczenie informacji na temat problemów, potrzeb, oczekiwań potencjału rozwojowego obszaru i wizji mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD ,,Razem na Piaskowcu”.

Ankieta

Zapraszamy na spotkania:

 

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku).

Załącznik nr 6

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku).

Załącznik nr 7

Zachęcamy Państwa do wypełnienia karty pomysłu i wskazanie jakie projekty w przyszłości chcielibyście zrealizować w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Załącznik: Karta pomysłu.