Publikacja z projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” wraz z dwudziestoma innymi LGDami realizowało Projekt Współpracy KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W ramach projektu prowadziliśmy doradztwo księgowe i prawne, przeszkoliliśmy doradców oraz potencjalnych przedsiębiorców z obszaru LSR, zorganizowaliśmy wizyty studyjne.

Szczegóły i efekty projektu zostały zebrane i zamieszczone w publikacji, którą udostępniamy poniżej.

 

Publikacja Kreator

 

Dziękujemy za owocną współpracę wszystkim Lokalnym Grupom Działania, które realizowały z nami PW Kreator Przedsiębiorczości, a szczególnie LGD koordynującej –  “Region Włoszczowski” i Pani Agnieszce Bukowskiej.