Spotkania konsultacyjne dotyczące przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju za nami !!!

Za nami bardzo pracowity okres, 8 spotkań konsultacyjnych dotyczących prac nad kolejną nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027  z mieszkańcami obszaru działania naszego Stowarzyszenia. W spotkaniach, które były otwarte dla wszystkich uczestniczyli przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, klubów seniorów, KGW, OSP oraz członkowie Zarządu i pracownicy biura Stowarzyszenia LGD ‘’Razem na Piaskowcu”. Prowadzącą spotkania była Dyrektor Biura Pani Monika Szcześniak. Uczestnicy spotkań konsultacyjnych dyskutowali nad oceną potencjału LGD, nad diagnozą i analizą potrzeb rozwojowych w tym innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, partnerstwa w realizacji LGD. Ponadto omówione zostały mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LSR. Uczestnicy dyskutowali o potrzebach swoich gmin, które można  uwzględnić również w przygotowanej ankiecie. Ankieta będzie bazą wyjściową do przyszłej LSR.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i udział w dyskusji.

1512310865314