Spotkanie refleksyjne Stowarzyszenia

W dniu 8 lutego w siedzibie Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu” odbyło się spotkanie refleksyjne.

Pan Prezes Jan Gula przywitał zaproszonych gości. Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska przedstawiła realizację finansową i rzeczową LSR oraz realizację LSR w kontekście potrzeb lokalnych społeczności. Przedstawiono również procedury naboru, wyboru i realizacji projektów w ocenie beneficjentów. W trakcie warsztatów podsumowano dotychczasową prace Zarządu, Rady, Biura oraz współpracę w beneficjentami.

Dyskusje na ten temat były bardzo owocne co pomoże w jeszcze lepszej realizacji LSR.