Umowa na realizację Kreatora Przedsiębiorczości podpisana!

W dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2018 roku Pan Prezes Jan Gula i Pani Wiceprezes Agnieszka Idzik-Napiórkowska podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu współpracy Kreator Przedsiębiorczości. Będzie to projekt, do którego przystąpiło 20 Lokalnych Grup Działania z Polski i jedna ze Słowacji. W ramach projektu Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” utworzy Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w którym przedsiębiorcy i osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z usług doradczych: finansowo-księgowych, prawnych i marketingowych. Zorganizowane zostaną szkolenia i wizyty studyjne, które pozwolą przedsiębiorcom zdobyć wiedzę i nowe umiejętności.

Razem zrealizujemy projekt współpracy!

Lokalne Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” i „Wspólny Trakt” podpisały 28 czerwca umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy ROWER +. Projekt będzie polegał na oznaczeniu szlaków rowerowych w  Gminie Mirzec i Skarżysko Kościelne oraz odnowieniu już istniejących szlaków na terenie obu Lokalnych Grup działania. Postawione zostaną nowe tablice informacyjne i zorganizowane rajdy rowerowe. Umowę ze strony LGD „Razem na Piaskowcu” podpisali: Prezes Zarządu Pan Jan Gula oraz Wiceprezes Pani Agnieszka Idzik-Napiórkowska, ze strony LGD „Wspólny Trakt”: Prezes Zarządu Pan Paweł Piasek i Członek Zarządu Pani Teresa Majkusiak. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.