Twórcy lokalni

Twórcy lokalni z Gminy Szydłowiec

Pani Anna Cieloch

Kultywuje tradycje przejęte od babci. Z powodzeniem uczy tej trudnej sztuki pisania jaj młodszą córkę. Jaja zdobi techniką batikową przy użyciu pióra gęsiego i szpileczki. Zdobi również wydmuszki strusie malując je farbami akrylowymi. Prezentuje swoje prace na kiermaszach środowiskowych i ogólnokrajowych. Współpracuje z Biurem Doradztwa Rolniczego w Szydłowcu. Swoją wiedzę i umiejętności  przekazuje w ramach warsztatów, również w innych dziedzinach: folklorystyki i kole garncarskim.

Pani Anna Erbel

Organizatorka życia kulturalnego w gminie Mirów nie tylko z racji pełnionych obowiązków, ale z potrzeby serca i umiłowania do tradycji regionalnych. To w siedzibie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie przy jej wsparciu odbywają się spotkania Aktywu Kobiet Wiejskich, próby zespołu teatralnego, przygotowywania potraw regionalnych, warsztaty z zakresu florystyki i zdobienia jaj.   Jak sama twierdzi ” nie czuję się  twórczynią ludową”, ale z powodzeniem zdobywa wciąż nowe doświadczenia w tej dziedzinie.

Pani Danuta Gawęda

Urodziła się i wychowała w rodzinie, w której od pokoleń przekazywano tradycje zdobienia jaj woskiem – techniką szpileczkową, barwiąc w wywarze z łupin cebuli i orzecha włoskiego. Obecnie  przekazuje  wiedzę i umiejętności swoim dzieciom, wnukom i prawnukom. Jest osobą aktywną, uczestniczy w imprezach lokalnych i ogólnopolskich. Jest wokalistką rodzinnej kapeli. Jest rozpoznawalna w takich miejscowościach jak: Kazimierz n/Wisłą, Iłża, Puławy, Nowa Słupia, Szydłowiec, Radom, Wieniawa, Przysucha. Prezentuje swoje prace na kiermaszach i dożynkach. Laureatka konkursu na pisanki i palmy wielkanocne. Współpracuje z Regionalnym Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. W Lublinie prowadziła warsztaty dla amerykańskiej Polonii w zakresie zdobienia pisanek, tańca i pieśni ludowych. Jest w stałym kontakcie z członkami tej grupy.

Pani Magdalena Jerzak

Przygoda Pani Magdaleny z pisankarstwem zaczęła się dość wcześnie dzięki jej babci Zofii Niewadzisz, która kultywowała tradycję malowania jaj. Rokrocznie zapraszała ją na wielkopiątkowy magiczny wieczór. Na węglowej kuchni, w jakimś pojemniczku grzał się pszczeli wosk, którym pachniała cała kuchnia. Wywar z łupin cebuli był już przygotowany wcześniej. Siadały razem i babcia pokazywała  jak malować szpileczką kwiatuszki, gałązki, ślimaczki. Kraszankami zaciekawiła się, gdy tata przywiózł do domu kurpiowskie jajko. Było granatowe, wydrapane w misterne kwiatowe wzory. Miała wtedy kilkanaście lat i zaczęła eksperymentować. Inspiracją do  kraszanek są kwiaty. Pani Magdalena chętnie podpatruje też doświadczone i wyjątkowo utalentowane pisankarki.

Pani Marta Sobczak

To twórczyni średniego pokolenia. Już w dzieciństwie pod okiem matki zdobiła swoje pierwsze pisanki techniką batikową przy użyciu szpileczki osadzonej na patyczku. Przekazuje tę tradycję swoim dzieciom. Do barwienia jaj stosuje wywar z żyta, łupin z cebuli, orzecha włoskiego. Prezentuje swoje pisanki na dorocznych kiermaszach. Otrzymała wiele listów gratulacyjnych od władz miasta Szydłowiec za kultywowanie tradycji w środowisku. Chętnie uczy młode pokolenie tej prastarej sztuki zdobienia jaj.

Twórcy lokalni z Gminy Chlewiska

Pani Janina Pietrzak

Twórczyni starszego pokolenia. Od dzieciństwa pisze pisanki woskiem. Tradycji nie wyniosła z domu rodzinnego. Uczyła się tej trudnej sztuki podpatrując sąsiadki i znajome. Ciekawość i chęć tworzenia towarzyszy jej do dziś. Z powodzeniem przekazuje swoją wiedzę i umiejętności jednej z córek  – Wiesławie oraz wnuczce Karolinie. Jej pisanki batikowe to małe arcydzieła, nic więc dziwnego że cieszą się wielkim popytem. Prezentuje swoją twórczość na kiermaszach i festynach środowiskowych. Jest członkiem chóru folklorystycznego “OSTAŁKI”.

Pani Ewa Rogala

Sztuki pisania pisanek woskiem uczyła się podpatrując znajome. Stosuje technikę szpileczkową, ale zamiast szpileczki osadziła na patyczku gwoździk z okrągłą główką. Na jej pisankach widać motywy zaczerpnięte  z tradycji opoczyńskich. Sztukę zdobienia pisanek przekazuje synowi i przyszłej synowej. Najbliższa rodzina wspiera ją w dążeniu do doskonałości. Jej pasją jest również  obrazy wykonane haftem gobelinowym. Prezentuje swoje prace na pokazach, kiermaszach w rodzinnej miejscowości, Chlewiskach, Szydłowcu, Radomiu. Angażuje się w działania Koła Gospodyń Wiejskich w Broniowie i świetlicy wiejskiej.  Prowadzi  pokazy, warsztaty dla dzieci, młodzieży i kobiet.

Pani Bożena Tarka

Będąc małą dziewczynką podpatrywała mamę zdobiącą pisanki woskiem. Mama ze względu na stan zdrowia już nie tworzy. Techniki tej jednak nie polubiła.  Zafascynowana ją technika wydrapywania znana w tradycji opolskiej jako „kroszonki” sama wymyśliła własne wzory. Barwi jajka w cebulaku i barwnikach do jaj. Tworzy dla siebie i najbliższej rodziny.

Pani Katarzyna Zbroszczyk

Urodziła się w rodzinie, w której od pokoleń zajmowano się twórczością artystyczną i kultywowaniem tradycji ludowych. Jako dziecko podglądała warsztat twórczy dziadka, cioci, wujka i starszego brata. W wieku 8 lat zdobiła już pisanki techniką batikową, czyli pisane woskiem. Od kilku lat tworzy pisanki techniką wydrapywania, czyli „ kroszonki”. Wzory na nich odbiegają od tradycyjnych, których kolebką jest Opolszczyzna, ale są zbliżone. Tworzy również przepiękne palmy wielkanocne. Jest znaną już w środowisku twórczynią. Prezentuje swoje prace na corocznych kiermaszach w Szydłowcu, pokazach w miejscowej świetlicy. Prowadzi warsztaty dla miejscowej społeczności. Jej pisanki w konkursach gminnych są wysoko oceniane.

Twórcy lokalni z Gminy Orońsko

Pani Agnieszka Misiak

Wrażliwość artystyczną i umiejętności wyniosła z domu rodzinnego. Pod okiem babci i mamy podejmowała pierwsze próby artystycznego wyrazu. Były to dziedziny nie związane ze zdobieniem pisanek. Agnieszka mówi, cytuję „dopiero na warsztatach w gronie koleżanek u Alinki na serio zajęłam się zdobieniem pisanek techniką batikową”. Obecnie wraz z synem, synową i wnukami zdobimy jaja dla własnych potrzeb i najbliższych. Agnieszka prezentuje swoje prace na dorocznych kiermaszach w Szydłowcu.

Twórcy lokalni z Gminy Jastrząb

Pani Anna Janczyk

W jej dorobku artystycznym wzbudzają uznanie prace z dziedziny malarstwa olejnego i akrylowego: pejzaże i portrety. Nie ogranicza się jednak  tylko do tej dziedziny. Od wielu lat spotyka się z artystami, uczestniczy w plenerach poznając najnowsze trendy w sztuce. Chętnie spotyka się z osobami kochającymi te same rzeczy, wymienia doświadczenia i wciąż poszerza wiedzę i umiejętności warsztatu twórczego. Tworzy swój własny świat  daleki od problemów codziennego życia. Sztukę zdobienia jaj techniką batikową opanowywała pod okiem babci i matki. Tradycję tą  przekazuje z powodzeniem na kolejne pokolenia, pamiętając o zachowanie autentycznych motywów. Prezentuje swoje prace na wystawach i kiermaszach środowiskowych w: Radomiu, Jastrzębiu, Szydłowcu i w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej w Szydłowcu. Znana w środowisku jako artystka która odnalazła własne formy wypowiedzi artystycznej.

Pani Maria Koperska

W życiorysie Pani Marii jak w żadnym innym to twórczość córki Joanny Trysińskiej była inspiracją do własnych przemyśleń. Jej twórczość w dziedzinie zdobienia jaj to dowód na to, że sztuka nie zna granic. Wychodzi poza ramy tradycyjnych wzorów, wykorzystując wiedzę i umiejętności z innych obszarów artystycznych. Pisanki Pani Marii zdobione haftem krzyżykowym, techniką decoupage’u i owijanki są unikatowe, wykonane z wielką precyzją. Stanowią ciekawe kompozycje. Prezentuje swoje prace na kiermaszach wielkanocnych w Szydłowcu, Jastrzębiu i w Muzeum Wsi Radomskiej.

Twórcy lokalni z Gminy Mirów

Pani Helena Barańska

Pani Helena jest członkinią Aktywu Kobiet Wiejskich, gdzie poznała technikę  batikową zdobienia jaj. Zaczarowana  efektami w tej dziedzinie udoskonaliła na tyle swoje umiejętności, że z powodzeniem przekazuje je na spotkaniach członkiń zespołu folklorystycznego „ROGOWIANKI”, w którym to zespole również śpiewa.

Pani Jadwiga Dziadowicz

Od najmłodszych lat Pani Jadwidze towarzyszy  pasja wyniesiona z domu rodzinnego – kultywowanie tradycji regionalnych a szczególności potraw regionalnych. Inne dziedziny twórczości także nie są jej obce. Zdobi pisanki woskiem dla własnych potrzeb i najbliższej rodziny. Jest osobą integrującą kobiety w swojej małej ojczyźnie. Prezentuje swoje potrawy i pisanki na imprezach  nie tylko środowiskowych ale również krajowych. W konkursach otrzymuje prestiżowe nagrody.

Pani Beata Kobierska

W gronie Aktywu Kobiet Wiejskich tworzy niepowtarzalne kwiaty i palmy z bibuły, przygotowuje na uroczystości środowiskowe potrawy regionalne, zdobi pisanki techniką batikową. Członkini zespołu ludowego „ MIROWIANKI”. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska na różnych płaszczyznach. Jej twórczość z plastyki obrzędowej ”bibułkarstwo” zdobywa znaczące nagrody w konkursach.

Pani Zofia Nowak

Sztuką zdobienia pisanek zajmuje się od wczesnych lat dziecięcych, towarzyszyła mamie w przygotowaniu świątecznego koszyka wielkanocnego. Zdobi jaja techniką batikową, zachowując tradycyjne wzory. Jej narzędziem nie jest szpileczka, ale igła do maszyny umocowana na patyczku cienkim końcem. Dlatego jej motywy stanowią ciekawe i bardzo interesujące, niepowtarzalne kompozycje. Jest osobą bardzo aktywną w środowisku, należy do zespołu ludowego „Mirowianki”. Zespół ten uświetnia uroczystości nie tylko na imprezach lokalnych, ale na terenie całego kraju.

Pani Alina Czyż

W ostatnim czasie biuro Lokalnej Grupy Działania “Razem na Piaskowcu” w Szydłowcu odwiedziła Pani Alina Czyż. Pani Alina to niezwykła osoba z pasją. Dzięki jej zaangażowaniu i ogromnemu entuzjazmowi postanowiliśmy uzupełnić  naszą stronę internetową o zakładką “Twórcy lokalni”. Będziemy zamieszczać tu sylwetki twórców obszaru LSR oraz efekty ich pracy. Zaczniemy od dorobku artystycznego Pani Aliny.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby podzielić się z nami swoim dorobkiem to prosimy o kontakt: biuro@razemnapiaskowcu.pl

Alina Czyż – dorobek artystyczny i życiorys 1