WALNE

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”.
Pan Prezes Jan Gula przywitał przybyłych członków i zaproszonych gości. Złożył podziękowania za udaną współpracę Zarządowi i Radzie Programowej, a także Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Była to okazja do podsumowania działań, ogłoszonych naborów i realizowanych projektów podjętych przez LGD w roku 2018 r., które przedstawiła Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska. Spotkanie było również okazją do wręczenia podziękowań za zaangażowanie w dotychczasową współpracę w działania i cele Stowarzyszenia.

Dziękujemy również Zespołowi Kumosie z Sadku za uświetnienie spotkania koncertem kolęd i pastorałek.