Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 15 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu”. Przewodniczący posiedzenia Pan Jan Gula bardzo serdecznie przywitał  włodarzy z naszego terenu oraz członków  Stowarzyszenia .

Pan Prezes Jan Gula złożył podziękowania za udaną współpracę Zarządowi, Radzie Programowej Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, oraz pracownikom biura.

Pani Dyrektor Monika Szcześniak przedstawiła krótką prezentację podsumowującą działania Stowarzyszenia w roku 2021 i plany na 2022 rok. Serdeczne podziękowania złożyła na ręce włodarzy należących do naszego Stowarzyszenia za udaną współpracę.

Przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 rok oraz udzielone absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Razem na Piaskowcu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.

288868190_998436330855384_8828227401544312808_n (1)288505284_1293474678147017_8423486164891017765_n288686118_446604113482738_433909037915833527_n289004013_781707422996654_4387467712084115232_n289038966_3069810883235999_8709208619626938462_n