X Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych w Orońsku

W minioną niedziele 20 listopada 2022 roku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyło się X Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania wystawy Anisha Kapoora,  a następnie Prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko  Sylwester Różycki powitał zaproszonych gości oraz wszystkie osoby, które przybyły na forum. W/w wydarzenie było powiązane z jubileuszem 15- lecia działalności stowarzyszenia. Wiceprezes Jarosław Molęda przedstawił krótką prezentację na temat działalności stowarzyszenia i scharakteryzował sztandarowe działania. Były krótkie wystąpienia zaproszonych gości. Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem na Piaskowcu” reprezentował Prezes Jan Gula oraz Dyrektor Biura Monika Szcześniak. Prezes Jan Gula wręczył na ręce Prezesa Sylwestra Różyckiego pamiątkową statuetkę.

Bardzo miłym akcentem wydarzenia było wręczenie przez Prezesa Różyckiego podziękowań dla liderów lokalnych NGO’s, a także Prezesa LGD ”Razem na Piaskowcu”, dyrektorów szkół z Gminy Orońsko, dyrektora CRP oraz proboszcza parafii w Orońsku. Uhonorowane osoby oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali również gadżety związane z krzemieniem czekoladowym. W części dyskusyjnej poruszone zostały bardzo różne tematy. Na zakończenie spotkania można było wysłuchać koncertu wykonaniu ,, Kapeli Bursów” oraz skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez KGW w Guzowie i Zaborowiu, win z winnicy Nowy Młyn , kawy z regionalną marką. Głównymi organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko oraz Fundacja im. Józefa Brandta w Orońsku.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

63241