Zarząd LGD „Razem na Piaskowcu”

CZŁONKOWIE ZARZĄDU LGD „RAZEM NA PIASKOWCU”

  • Jan Gula – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Idzik-Napiórkowska – Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Sokołowski – Wiceprezes Zarządu
  • Renata Kępa – Skarbnik Zarządu
  • Artur Siwiorek – Sekretarz Zarządu
  • Sylwia Pietras-Wolska – Członek Zarządu
  • Grzegorz Hylicki – Członek Zarządu
  • Sławomir Tamioła – Członek Zarządu
  • Dariusz Tomczyk – Członek Zarządu