Informacja

Informujemy, że w związku z ogłoszonym naborem nr 1/2021 na działanie 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,  świadczone jest bezpłatne doradztwo w biurze Stowarzyszenia, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Na konsultacje przychodzimy na umówiony dzień i godzinę w maseczce, rękawiczkach ochronnych z własnymi przyborami do pisania oraz z wydrukowanymi dokumentami.

Kontakt z pracownikami biura Stowarzyszenia:

Monika Szcześniak – 502 866 700, 502 866 707

Malwina Słomka – 502 866 701