Zapraszamy na doradztwo księgowe i prawne

Przypominamy o możliwości skorzystania z usług doradztwa księgowo-finansowo-podatkowego oraz prawnego.

Przeznaczone jest ono dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Doradztwo księgowe jest w każdą środę od godziny 10 do 12, a prawne w ostatni wtorek miesiąca od 12 do 14.

Zapisy na doradztwo pod nr 502 866 707 i (48)326 20 76.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 10 maja 2019 r. odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”.
Pan Prezes Jan Gula przywitał przybyłych członków i zaproszonych gości. Złożył podziękowania za udaną współpracę Zarządowi i Radzie Programowej, a także Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Była to okazja do podsumowania działań 4 letniej kadencji Organów Stowarzyszenia.

Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Przedstawiła również plany na rok 2019.

Następnie członkowie Stowarzyszenia przystąpili do wyboru członków Zarządu, Rady Programowej oraz Komisji Rewizyjnej. Dzięki dużemu zaufaniu członków Stowarzyszenia skład Zarządu i Rady nie uległ zmianie. W związku z rezygnacją 3 członków, skład Komisji Rewizyjnej nieznacznie uległ zmianie.

Każdemu z wybranych życzymy zaangażowania i owocnej pracy.

3                    2 1

Ważne!!!

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD “Razem na Piaskowcu” informuje, że w związku z pojawieniem się dla nas możliwości aplikowania o dodatkowe środki, które służyć będą naszym beneficjentom, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przesunięciu naborów na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczych na drugą połowę 2019 roku.

Zapraszamy na nowy szlak rowerowy: Skarżysko Kościelne – Mirzec

Z przyjemnością informujemy o oddaniu do użytku nowego szlaku rowerowego, łączącego gminy Skarżysko Kościelne i Mirzec, z pozostałymi szlakami utworzonymi staraniem LGD „Razem Na Piaskowcu” w ubiegłych latach.

Oznakowany kolorem niebieskim – niespełna 30-kilometrowy szlak –  rozpoczyna swój bieg przy placu zabaw i wypoczynku w Lipowym Polu. Asfaltową szosą, przez centrum Skarżyska Kościelnej i Gadkę możemy dojechać do centrum Mirzca. Jadą dalej, przez Ostrożankę możemy dojechać do Małyszyna, gdzie trasa łączy się ze szlakami sąsiedniej LGD „Wspólny Trakt”.

Zaprojektowanie przebiegu szlaku, oraz oznakowanie przy pomocy znaków i tablic informacyjnych: 4 sztuk małych – przedstawiających schemat szlaków i 2 sztuk dużych – zawierających opisy i mapy tras, jest częścią Projektu Współpracy realizowanego od początku 2019 roku. Ostatnimi elementami do zrealizowania są:  wydanie mapy tras rowerowych zlokalizowanych na obszarze LGD i impreza promująca powstanie nowych tras. Imprezę – Rajd Rowerowy – zaplanowano na sobotę 6 lipca. Szczegółowe informacje, oraz plakat Rajdu dostępne wkrótce na naszej stronie i facebooku.

 

Życzenia Wielkanocne

Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

obfitości na świątecznym stole,

smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu”

Wizyta studyjna w ramach projektu Kreator Przedsiębiorczości

W dniach 25 – 27 marca kadra Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy z terenu LGD odbyła się wizyta studyjna u partnerów projektu Kreator Przedsiębiorczości. Celem wyjazdu było zapoznanie się z przykładowymi działalnościami na terenie województwa wielkopolskiego oraz wymiana doświadczeń partnerów projektu w zakresach rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

wielkopolska                              wielkopolska1

Informacja o wynikach wyboru projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje że członkowie Rady Programowej dokonali wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2018/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny w ramach naboru 1/2019/G.

 

Rejestr interesów

Protokół posiedzenia

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 2019/1/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem na Piaskowcu” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19. ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie w ramach operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność: w ramach Przedsięwzięcia: 1.1.7. ” Aplikacja promująca zsoby LGD”, która została wybrana przez Radę uchwałą nr 34/2019 z dnia 15.03.2019 r.

ogłoszenie

załączniki do ogłoszenia:

1. formularz-zgłoszenia-zamiaru-realizacji-operacji-odpowiadającej-zakresowi-operacji-własnej-LGD

2. KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI2

3. Procedura-operacje-własne

4. WERYFIKACJA-ZGODNOŚCI-WYKONAWCY-Z-WARUNKAMI-PRZYZNANIA-POMOCY-OKREŚLONYMI-W-PROGRAMIE-ROZWOJU-OBSZARÓW-WIEJSKICH

5. oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa__1_-1

6.zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa