Kiedy pierwsze nabory?

Szanowni Państwo, w związku z ogromnym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami dotyczącymi przewidywanych naborów w ramach nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój kierowany przez społeczność informujemy, że pierwszy nabór zaplanowano nie wcześniej niż w ostatnim kwartale 2024 roku.

Przedsięwzięcie 1.1 Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury kulturowej, turystycznej, rekreacyjnej, wypoczynkowej i użytkowej.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy będzie Gmina lub Powiat, lub instytucja kultury dla, której organizatorem jest JST.

Jednocześnie informujemy, że nabory na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej planowane są w 2025 roku.