Spotkanie noworoczne

W dniu 27 stycznia 2024 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie odbyło się spotkanie noworoczne. Wydarzenie było okazją do spotkania się przedstawicieli gminy, zaproszonych gości i zespołów ludowych. Spotkanie otworzyła Dyrektor GOK Anna Surdy, która powitała bardzo serdecznie przybyłych gości. Wójt Waldemar Sowiński w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za kultywowanie lokalnych tradycji oraz promowanie gminy Chlewiska. Uroczystość swoimi występami uświetniły zespoły ludowe z terenu gminy Chlewiska, śpiewając przepiękne kolędy i pastorałki. Na zakończenie występów wszyscy zostali zaproszenie na tradycyjny poczęstunek. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Dyrektor Biura Monika Szcześniak.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.