Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu informuje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” informuje iż organizuje konkurs plastyczny dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych z terenu działania Stowarzyszenia pn. „Proekologia- zadbaj o zdrowie i naszą planetę”.

Celem konkursu jest propagowanie zasad ekologicznego podejścia do życia.

Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką.

Wykonane prace (po jednej ze szkoły) należy przekazać do 17 listopada 2017 r do godziny 13.00 w biurze LGD Razem na Piaskowcu ul. Kolejowa 36 B 26-500 Szydłowiec.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma upominek.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Panią Agnieszką Idzik – Napiórkowską – 502 866 700 lub Panią Dorotą Sykulska tel. 502 866 707.