Szkolenie informacyjne za nami

W czwartek 17 stycznia w biurze LGD “Razem na Piaskowcu” odbyło się spotkanie konsultacyjno szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów w związku z ogłoszonym naborem na realizację projektu grantowego 1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji. Pan Prezes Jan Gula przywitał wszystkich zgromadzonych. Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska przedstawiła najważniejsze zagadnienia, regulamin oraz kryteria naboru. Zaprosiła również do konsultacji wniosków. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.