Warsztat refleksyjny Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu”

Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej on-going, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.


Tegoroczny WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się 11 lutego (wtorek) o godz. 13.00 

w Zajeździe Świerczek, Świerczek 35, 26-500 Szydłowiec.
Do udziału w warsztacie zapraszamy: członków Zarządu i Rady LGD, członków Stowarzyszania LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów realizujących projekty.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 7.02.2020 r.

na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl

lub telefonicznie 502 866 707 lub 502 866 701