Ważna informacja dla Beneficjentów Lokalnej Grupy Działania ,,Razem na Piaskowcu”

Szanowni Państwo,

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2014-2020 i jeszcze realizują projekty !!!

Przypominamy, iż zgodnie z zasadami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ostatecznym terminem rozliczenia operacji jest 30 czerwca 2024 r. Wnioski o płatność końcową muszą być złożone przed tą datą. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu! W związku z powyższym zachęcamy do jak najszybszego rozliczenia operacji i składania wniosków o płatność!!!!